Anders kijken

Met een ruimtelijke blik maatschappelijke uitdagingen benaderen. Onder het motto anders kijken, is dat wat wij doen. Door overheidsorganisaties te informeren en adviseren over bestaande voorzieningen en door met hen aan de slag te gaan, benutten we geo-informatie en -voorzieningen in uiteenlopende domeinen.

 • 19 september 2017 |
  CBS, Geonovum en Kadaster werken aan de doorontwikkeling van de Landelijke Monitor Leegstand. Op 25 oktober organiseren wij een bijeenkomst om samen met u plausibiliteitstoetsen te bespreken op onderscheiden vastgoedsectoren, op de te beschrijven informatiestandaard, en op de dienstverlening rond leegstandscijfers (welke gegevens komen beschikbaar?). U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via deze website.
 • 20 juli 2017 |
  Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor het vergroten van de transparantie van het overheidsoptreden. Een van de instrumenten daarbij is de ‘armchair audit’, waarbij burgers zich kunnen informeren over bijvoorbeeld overheidsuitgaven en de effecten daarvan. Daarbij worden steeds vaker thematische kaarten gebruikt. Welke rol hebben die kaarten? Frits de Jong interviewde een aantal mensen hierover in een artikel voor iBestuur.
 • 17 februari 2017 |
  Hoe staat het met de leegstand? Vanaf vandaag is dit online in te zien in de Landelijke Monitor Leegstand. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben Geonovum, Kadaster en het CBS de leegstand in Nederland onderzocht. In het onderzoek is leegstand onder alle soorten vastgoed op dezelfde manier gemeten. Of een vastgoedobject leeg staat of niet, is bepaald op basis van registraties van gebouwen, personen en bedrijven. De volledige leegstandsmonitor voor alle Nederlandse gemeenten is beschikbaar als interactief dashboard.
 • 2 februari 2017 |
  Vanaf mei 2018 is een nieuwe Europese verordening van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens. Omdat personen door geo-informatie steeds vaker aan andere informatie gelinkt kunnen worden, ontstond de vraag of de nieuwe wetgeving ook impact heeft op het gebruik van geo-data door de Nederlandse overheid. En dan vooral met betrekking tot de basisregistraties. Een werkgroep heeft zich over deze vraag gebogen en constateert dat de nieuwe regels in sommige opzichten inderdaad lijken te schuren met het Nederlandse open-geodatabeleid.
 • 30 januari 2017 |
  Op vrijdag 17 februari aanstaande wordt de landelijke monitor leegstand gelanceerd in het provinciehuis van Overijssel.

Pagina's