Anders kijken

 • 17 februari 2017 |
  Hoe staat het met de leegstand? Vanaf vandaag is dit online in te zien in de Landelijke Monitor Leegstand. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben Geonovum, Kadaster en het CBS de leegstand in Nederland onderzocht. In het onderzoek is leegstand onder alle soorten vastgoed op dezelfde manier gemeten. Of een vastgoedobject leeg staat of niet, is bepaald op basis van registraties van gebouwen, personen en bedrijven. De volledige leegstandsmonitor voor alle Nederlandse gemeenten is beschikbaar als interactief dashboard.
 • 2 februari 2017 |
  Vanaf mei 2018 is een nieuwe Europese verordening van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens. Omdat personen door geo-informatie steeds vaker aan andere informatie gelinkt kunnen worden, ontstond de vraag of de nieuwe wetgeving ook impact heeft op het gebruik van geo-data door de Nederlandse overheid. En dan vooral met betrekking tot de basisregistraties. Een werkgroep heeft zich over deze vraag gebogen en constateert dat de nieuwe regels in sommige opzichten inderdaad lijken te schuren met het Nederlandse open-geodatabeleid.
 • 30 januari 2017 |
  Op vrijdag 17 februari aanstaande wordt de landelijke monitor leegstand gelanceerd in het provinciehuis van Overijssel.
 • 27 januari 2017 |
  ‘Waar’ is belangrijk, of het nu gaat om een boodschapje doen voor de buurvrouw of meldingen over de openbare ruimte. Tegelijk resulteert de wereldwijde digitalisering in een exponentieel toenemende hoeveelheid data. Wat kunnen wij met die data doen? En wat mogen wij met die data doen om lokaal beleid zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven?
 • 19 januari 2017 |
  Donderdag 12 januari 2017 werd in Veendam bij het waterschap Hunze en Aa’s het regionaal initiatief om te komen tot het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) gepresenteerd. In de laatste drie maanden van 2016 hebben de Gemeente Stadskanaal, gemeente Delfzijl, waterschap Hunze en Aa’s en provincie Groningen, met ondersteuning van Geonovum, Geon, Merkator en Rijksuniversiteit Groningen door de uitvoering van een proeftuin praktische ervaring opgedaan. De ervaringen zijn zodanig dat de partijen hebben besloten het GKG daadwerkelijk te realiseren.

Pagina's