De norm NEN3610:2011 Basismodel Geo-informatie vereenvoudigt de uitwisseling van geo-informatie tussen partijen en informatiesystemen en maakt het gebruik van deze geo-informatie eenduidig en betekenisvol. NEN3610 vormt de gemeenschappelijke basis van de verschillende onderliggende sectorale informatiemodellen. Het bevat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. 

Met behulp van dit basismodel kan er in alle sectoren tot op detailniveau worden gemodelleerd. NEN3610 staat op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie. NEN3610 is een toepassing van de set aan conceptuele standaarden uit de ISO 19100 serie. 

Zie ook