Geo-registraties, de Nederlandse kernregistraties onder NEN 3610 en de INSPIRE datasets bieden een schat aan semantische begrippen. Om de integratie van geo-semantiek te ondersteunen, heeft Geonovum een overzicht gemaakt van de semantische begrippen in deze informatiemodellen: de geo-concepten bibliotheek.

Bronhouders, standaardbeheerders en datagebruikers kunnen deze bibliotheek gebruiken voor harmonisatie, integratie en samenwerking op het gebied van semantiek. De conceptenbibliotheek werkt met linked data. In de beschrijving van de concepten bibliotheek is meer informatie hierover te vinden. De conceptenbibliotheek is te benaderen via de volgende URL:

http://definities.geostandaarden.nl

Semantische issues NEN 3610 en INSPIRE in beeld

Rond grote thema’s en functies in de bibliotheek zijn objecten en definities met elkaar in samenhang gebracht en geplot op posters. De posters zijn gebaseerd op een classificatie van de objecttypen en enumeraties naar thema in combinatie met een functie. De broninformatie is de UML diagrammen van de Nederlandse NEN 3610 modellen en de INSPIRE Thema modellen. Meer dan 1000 objecttypen zijn in de semantische posters ondergebracht en geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen.

Meldingen harmonisatie issues

Harmonisatie issues kunt u melden aan Geonovum via de helpdesk geostandaarden. Geconstateerde issues kunt u inzien in een overzicht op de website van Geonovum. Voor alle modellen geldt dat de versies van 2013 zijn gebruikt. Voor de status van die versies wordt verwezen naar de bronhouders zelf.

Zie ook