De invoering van basisregistraties en geïntegreerde dienstverlening, zoals de omgevingsvergunning, vragen om harmonisatie van:

  • de berichtenstandaard voor administratieve gegevens (StUF), een universele standaard voor gegevensuitwisseling die gemeenten, ketenpartijen van gemeenten en ICT-leveranciers gebruiken;
  • het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610), dat de termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke object bevat. 

De afstemming van beide standaarden maakt eenduidige uitwisseling mogelijk. Wijzigingen in de geometrie kunnen daarmee via het administratieve berichtenverkeer binnen gemeenten worden uitgewisseld. Andersom wordt het door de afstemming makkelijker om administratieve gegevens te visualiseren op een kaart: met een standaard GIS-viewer breng je bijvoorbeeld snel de leeftijdsopbouw in een wijk in beeld.

Analyse

De eerste stap op weg naar harmonisatie is gezet in 2009, als onderdeel van het Nationaal Uitvoering Programma (NUP). EGEM iteams en Geonovum hebben toen een analyse gemaakt van de overeenkomsten en verschillen tussen de beide standaarden. Begin 2010 is de rapportage met de analyse gepubliceerd. In dit rapport staat ook de plateauplanning waarin de harmonisatievoorstellen zijn benoemd. De nodige aanpassingen aan beide standaarden lopen mee in het normale releasebeleid van de beide standaarden. De rapportage kunt u hier bekijken.