Wanneer u bij het toepassen van de standaard aanloopt tegen fouten, of suggesties heeft voor verbetering, kunt u hier een melding van maken. Alle ingediende verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen tijdens het wijzigingsproces van de standaarden.