Rond IMGeo|BGT zijn er verschillende leveranciersoverleggen. In deze technische overleggen delen leveranciers praktijkervaringen over de toepassing van de standaarden. Geonovum, Kadaster, SVB-BGT en Ministerie van IenM informeren leveranciers in deze overleggen over ontwikkelingen in de standaarden. De volgende overleggen zijn actief:

  • BGT leveranciersoverleg
  • Geo-BOR leveranciersoverleg
  • BAG-BGT leveranciersoverleg

De overlegdata vindt u in de Agenda. Zie voor deelnemende bedrijven het Leveranciersoverzicht.
Levert uw bedrijf software waarin de standaarden zijn toegepast en wilt u aanschuiven in het reguliere softwareleveranciers overleg? Neem dan contact op met de helpdesk.

Hieronder vindt u de vastgestelde verslagen van de verschillende leveranciersoverleggen.

Verslagen BGT leveranciersoverleg:

Verslagen Geo-BOR leveranciersoverleg:

Verslagen BAG-BGT leveranciersoverleg: