Op 16 januari organiseert Geonovum samen met SVB-BGT en BZK een themawerksessie 'BGT objecten buiten de landgrens'. 

De BGT wordt nu landsdekkend beheerd voor het grondgebied van Nederland binnen de gemeentegrenzen. In bepaalde grensgebieden leidt dit tot problemen in de bijhouding van de BGT samen met de eigen beheerdata (denk hierbij aan Baarle Nassau/Hertog en Alphen/Chaam). 

In deze werksessie willen we de behoefte van bronhouders inventariseren om ook delen van de BGT buiten de landsgrens te beheren, en met elkaar oplossingsrichtingen hiervoor schetsen. De werksessie maakt onderdeel uit van de optimalisatie van IMGeo.

De werksessie is op dinsdag 16 januari van 13.30 tot 15.30uur bij Geonovum in Amersfoort en virtueel te volgen via join.me. Aanmelden kan door een email te sturen naar imgeo@geonovum.nl.