Met een reeks informele internetconsultaties, willen we in een vroeg stadium uw mening peilen over de wijzigingsvoorstellen voor IMGeo. Elke ronde staan een aantal verbetersuggesties centraal. Van alle wijzigingsvoorstellen vragen wij u om aan te geven wat u van het voorstel vindt, of u de oplossing kunt toepassen en/of bouwen en wat de verwachte impact is van het wijzigingsvoorstel.

De informele internetconsultatie is een voorbereiding op de formele 'papieren' consultatie. De resultaten nemen we mee in de definitieve uitwerking van het wijzigingsvoorstel voor IMGeo. In deze derde ronde van de informele internetconsultatie leggen we de volgende vijf wijzigingsvoorstellen voor IMGeo aan u voor:

U kunt de enquêtes voor bovenstaande wijzigingsvoorstellen invullen tot en met vrijdag 9 maart 2018. Heeft u vragen of ervaart u problemen bij het invullen, neem dan contact op met de IMGeo helpdesk

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe voorstellen?

Wilt u een mail ontvangen als er nieuwe wijzigingsvoorstellen online staan, schrijf u dan in voor de attenderingservice.

Resultaten vorige consultatie

In de eerste consultatieronde hebben wij uw mening gevraagd over de wijzigingsvoorstellen voor Opnemen overbouw en onderbouw bij panden in de BGTInrichtende vlakken op relatieve hoogte 0 worden opdelend en Het opnemen van afbakeningscriteria voor bos. Hierop hebben wij ruim 300 reacties ontvangen. Wij verwerken deze input en koppelen de resultaten terug via Github.

In de tweede consultatieronde stonden de volgende onderwerpen centraal: Samenvoegen Pand en OverigBouwwerk tot Bouwwerk, Aanscherpen afbakeningsregels voor Panden boven water, Aanscherpen afbakeningsregels voor viaduct en tunneldeel, Aanscherpen definities duiker en brug, Wijzigen classificatie Kunstwerkdeel van 'sluis' naar 'sluisdeur' en Aanscherpen afbakeningsregels voor gemaal, sluisdeur en stuw. Op deze zes onderwerpen hebben wij tot nu toe 216 reacties ontvangen. In verband met voorjaarsvakanties, staat deze consultatie nog open tot en met 7 maart. Daarna koppelen we de resultaten terug.

Meer informatie over de optimalisatie van IMGeo is te vinden op de IMGeo2018 Github.