Afgelopen weken heeft Geonovum samen met VNG Realisatie (voorheen KING) en het BGT Gebruikersoverleg gewerkt aan optimalisatie van de BGT achtergrondvisualisatie. Deze visualisatie is nu in concept beschikbaar op de testomgeving van PDOK. Graag horen we uw mening hierover.

Bij het ontwikkelen van de BGT pastelvisualisatie kwamen signalen naar voren -vooral vanuit gemeentelijke hoek- dat de BGT achtergrondvisualisatie niet voldeed. Het algemene uitgangspunt bij de doorontwikkeling van de achtergrondvisualisatie was “Meer detail, meer rust”. Hierop is de BGT achtergrondvisualisatie aangepast door:

Kleur: De kleuren van de BGT achtergrondvisualisatie zijn zoveel mogelijk conform de Rijkshuisstijl en afgestemd op de BRT-Achtergrondkaart voor een vloeiende overgang van BRT naar BGT en weer terug. De kleur van ‘erf’ is aangepast van wit naar lichtgeel, en alle wegen zijn wit (hoofdwegen of snelwegen waren geel). De spoorwegen zijn lichter grijs, en de tramlijnen zijn aangepast van dwarsstreepjes naar een enkele lijn. De metrolijnen zijn dunner en lichter.

Tekst: Voor de tekst is gebruik gemaakt van het lettertype van de Rijkshuisstijl (RijksoverheidSansTextTT-Regular) waarbij de kleur is aangepast van zwart naar donkergrijs. De teksten zijn kleiner en er worden geen halo’s (witte randen) om de teksten meer toegepast.

Zoomniveaus: De achtergrondvisualisatie geeft bij verder inzoomen meer detail. Bijvoorbeeld de scheidslijnen zijn per pand i.p.v. bouwblok en er verschijnen lijnen per parkeervlak. Ook dikkere spoorweglijnen en huisnummering verschijnen.

Techniek SLD’s: In technische zin zijn de SLD’s anders opgezet. De BGT lagen worden eerst gegroepeerd in Geoserver > LayerGroups en die weer gegroepeerd tot 1 eindvisualisatie (Layergroups water, landuse, urban, infra, labels tot BGT_achtergrond). Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe FeatureTypeStyle Vendor opties, dat wil zeggen: enabling z-ordering across all FeatureTypeStyle. Hierdoor worden alle hoogteniveaus benut, tot en met 4. (oude visualisatie had alleen 0, 1 en 2) en wordt de relatieve hoogteligging gebruikt, zowel in de volgorde van de Layers als de LayerGroups. Tenslotte worden de SLD <FeatureTypeStyles> per kleur gegroepeerd, in plaats van per BGT Objectklasse. Dit betekent dat er minder <FeatureTypeStyles> in de SLD’s voorkomen, en dat er minder SLD’s voor deze visualisatie zijn want meerdere BGT lagen kunnen gebruik maken van dezelfde SLD.

 

Reageren

U kunt de BGT achtergrondvisualisatie als WMS in uw GIS-applicatie inladen. Reageren op de BGT achtergrondvisualisatie kan door uw vragen, opmerkingen en verbetersuggesties voor woensdag 7 maart te mailen naar Geonovum. Wij streven ernaar om eind maart de optimalisatie van de BGT achtergrondvisualisatie af te ronden.