Onder het motto: Haal eruit wat erin zit, organiseerden de geo-basisregistraties, INSPIRE en PDOK op 6 september 2016 het geo-gebruikersfestival. Ruim 300 mensen bezochten deze bijeenkomst. Een groot deel van de presentaties is inmiddels online te bekijken.

Noud Hooyman van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opende het geo-gebruikersfestival. Hij heeft aan de wieg gestaan van de geo-basisregistraties en voorzieningen die op 6 september in de spotlights stonden en is nog altijd actief betrokken bij hun verdere ontwikkeling. Die registraties en voorzieningen zijn er om gebruikt te worden. Daar liggen nog best wat uitdagingen en juist daarom is het goed om alle betrokkenen bij elkaar te hebben. Dat ‘gebruikers’ in vele vormen en maten komen, stipte gastvrouw Monique Stouten, hoofd eenheid publieke dienstverlening van de Provincie Overijssel, aan in haar welkomstwoord. Waar voor een geo-professional details essentieel kunnen zijn, heeft een beleidsondersteuner vaak voldoende aan een veel grover overzicht: het gebruik dicteert het detailniveau.    

Centraal op 6 september stonden de vragen: Welke voorzieningen zijn er nu? Hoe werken die en waar loop je tegenaan als je aan de slag gaat met verschillende datasets? Verschillende overheidsorganisaties presenteerden hun praktijkervaringen. Zo vertelde gemeente Rijssen-Holten hoe zij de BGT gebruiken als onderlegger voor het Omgevingsplan. En provincie Overijssel vertelde hoe zij Basisregistraties gebruiken om een beeld te krijgen van leegstand. Een veel gestelde vraag op geo-afdelingen: hoe breng je geo over de drempel van je eigen afdeling, werd mooi geadresseerd door gemeente Zwolle. De geo-afdeling aldaar nam het klantcontactcentrum mee in de informatiewereld van het gemeentelijk geo-portaal. Ook waren er verschillende workshops, demonstraties en gebruikersoverleggen. Het leverde diverse geanimeerde sessies op, vol interactie en met goede verbetersuggesties van gebruikers.

Soms liggen die verbetersuggesties al bijna op de plank. Zo sprak het Instituut voor Fysieke Veiligheid in de openingspresentatie positief over het terugmelden op de BAG, met daaraan gekoppeld het verzoek om het in de toekomst ook mogelijk te maken om via een app op een tablet te kunnen terugmelden. Later op de dag, in een workshop over terugmeld voorzieningen, bleek die toekomst zeer nabij: nog dit jaar komt er een API voor het terugmelden op de BAG en BGT.

Op het festival was er ook de nodige aandacht voor innovaties. Zo levert het Kadaster sinds begin van deze zomer een aantal basisregistraties als linked data. De kennis en expertise die zij hiermee heeft opgedaan biedt Kadaster via PDOK ook aan voor het omzetten van andere overheidsgeo-data naar linked open data en API’s. Geonovum presenteerde tijdens het festival de resultaten van het testbed Geo4web met bevindingen over hoe je geodata developer vriendelijk beschikbaar stelt. Gemeente Nijmegen liet zien wat er allemaal komt kijken bij het meten van luchtkwaliteit met low cost sensoren en er was aandacht voor het ontwikkelen van 3D geodata en de mogelijkheden die dat met zich meebrengt.

Zie ook de foto-impressie van Anja Ligtenberg

Over de volgende onderwerpen zijn presentaties, workshops en demonstraties gegeven: