Op 18 april 2017 kunnen softwareleveranciers aangeven vanaf wanneer zij het Geo-BAG koppelvlak gaan ondersteunen. Zij doen dit door het Geo-BAG addendum te ondertekenen bij Geonovum. Deze ondertekening is een gezamenlijk initiatief van KING en Geonovum.

Met de ondertekening van het addendum committeren leveranciers zich aan een uiterlijke datum waarop hun software het koppelvlak ondersteunt. Zo weten klanten vanaf wanneer zij van het koppelvlak gebruik kunnen maken. Het koppelvlak maakt het mogelijk om geometrie uit te wisselen tussen de Geo-afdeling en de BAG- afdeling. Zo hoeft geometrie maar eenmalig te worden ingewonnen. Het koppelvlak maakt het ook mogelijk om vanuit de afdeling Geo ‘vermeende panden’ te constateren en terug te melden aan de BAG.

Voor de implementatie en toetsing van het koppelvlak ontwikkelt Geonovum validatietools, voorbeeldbestanden en een certificeringstoets. Samen met KING publiceren wij in de softwarecatalogus welke leveranciers zijn geslaagd voor de certificering en zo bewezen hebben het koppelvlak goed te ondersteunen.

Leveranciers die het addendum willen ondertekenen, kunnen dat melden via de helpdesk IMGeo