Om de toepassing van IMGeo|BGT standaarden in software en praktijk te ondersteunen, bieden we de volgende ondersteuning en implementatie instrumenten.

Helpdesk

Specifieke vragen over IMGeo kunt u stellen aan de helpdesk via imgeo@geonovum.nl.

Informatiemodel voor softwareontwikkeling

Ter ondersteuning van de implementatie van BGT|IMGeo door softwareleveranciers en informatiemodelleurs, bieden we het integrale informatiemodel IMGeo 2.1 én het bijbehorende IMGeo 2.1 schema (in xsd formaat) als download aan.

De IMGeo 2.1 xsd is een GML Application Schema en een CityGML Application Domain Extension (ADE). Softwareontwikkelaars kunnen de IMGeo 2.1 xsd gebruiken als basis voor de implementatie van (de opslag van) IMGeo in hun producten. De IMGeo 2.1 xsd is ook interessant voor wie aan de slag wil met 3D IMGeo. Deze xsd is niet bedoeld voor gegevensuitwisseling in de BGT keten tussen bronhouder, SVB-BGT en LV-BGT. Hiervoor wordt de StUF-Geo IMGeo xsd gebruikt.
Het informatiemodel is te downloaden als XSD en als EAP (Enterprise Architect) formaat en XMI formaat.

Validatie

De Validator is primair bedoeld voor gebruik door de bronhouder. De Validator toetst of een bestand uitwisselbaar is conform de standaarden (xsd validatie en validatie van 2D geometrieën op conformiteit met ISO19107). Er zijn Validators beschikbaar voor IMGeo GML (controleert op correcte toepassing van het GML schema) en voor StUF-Geo IMGeo (controleert het berichtenverkeer).

Voorbeeldbestanden

Softwareontwikkelaars kunnen voorbeeldbestanden gebruiken voor het testen van het inlezen en verwerken van een StUF-Geo IMGeo danwel IMGeo GML bestand.
Er zijn zes voorbeeld testdatasets beschikbaar.

BGT|IMGeo bestand Rotterdam
Het bestand van Rotterdam bestaat uit een deelgebied van de gemeente Rotterdam en is gerealiseerd door Sweco (voorheen Grontmij). Het bevat een verzameling BGT|IMGeo objecttypen in het centrum van Rotterdam. Deze dataset is in het bijzonder geschikt voor het testen van de ICT systemen van de BGT schakels op het omgaan met een grote hoeveelheid cirkelbogen. Het bestand is bewerkt met behulp van dg DIALOG BGT om een 100% technisch valide voorbeeldbestand te krijgen en om alle BGT|IMGeo objecttypen tegen de geo-ICT-systemen van de verschillende BGT-schakels te testen. De inhoud van dit bestand kan dus afwijken t.o.v. de werkelijkheid.

N.B.  Het bestand bevat een ruimtelijke extent welke groter is dan de toegestane maximale extent van 4x5 km (x,y) van de LV-BGT Controleservice. De inhoud is succesvol gevalideerd door de LV-BGT Controleservice.

BGT|IMGeo bestand met fouten
In een deelgebied van het voorbeeldbestand van Venray zijn gedocumenteerd fouten aangebracht. Het betreft fouten in onder meer de categorie valide XML, geometrie, administratief, domeinwaarden en topologie. In de bijgevoegde Excel zijn de fouten beschreven (goed/fout-situatie) alsook of de fout wordt afgevangen door de LV-BGT Controleservice. De fouten zijn aangebracht in het StUF-Geo IMGeo bestand en -voor zover van toepassing- ook in de IMGeo GML.

N.B. Ter volledigheid: deze bestanden valideren dus niet succesvol tegen de LV-BGT Controleservice.

Verrijkt bestand Amersfoort
Het verrijkte bestand van Amersfoort omvat een deelgebied van de gemeente Amersfoort. Het bevat alle BGT|IMGeo objecttypen en bestaat uit een registratief bestand en een topografie bestand. De gemeente Amersfoort heeft een bronbestand geleverd dat door NedGraphics met NedBGT verrijkt is tot het alle objecttypen conform IMGeo bevat. De bestanden bevatten geen plaatsbepalingspunten.
Dit bestand is bewerkt om een 100% technisch valide voorbeeldbestand te krijgen om alle BGT|IMGeo objecttypen tegen de geo-ICT-systemen van de verschillende BGT-schakels te testen. De inhoud van dit bestand kan dus afwijken van de werkelijkheid.

N.B. Het topografie-bestand bevat een overigBouwwerk met een MultiSurface-geometrie. In afwijking van het informatiemodel, staat het StUF-Geo IMGeo XSD dit nu niet toe. In een volgende release van het XSD wordt dit gecorrigeerd. Het voorbeeldbestand is hier alvast op aangepast.

Voorbeeldbestand Venray
Het voorbeeldbestand van Venray bevat BGT|IMGeo objecten van de volgende bronhouders: gemeente Venray, waterschap Peel en Maasvallei, provincie Limburg, ministerie van EZ, Defensie en IenM (RWS), en ProRail. Het totale bestand is gecorrigeerd voor overlap en vervolgens gesplitst in 24 kaartbladen van 4x5km. Voor elk kaartblad is zowel een geassembleerd deelbestand als een deelbestand gesplitst naar bronhouder beschikbaar. Een aantal gebieden zijn conform IMGeo geleverd met behulp van NedBGT van NedGraphics.
Dit bestand is zodanig bewerkt om een 100% technisch valide voorbeeldbestand te krijgen om de geo-ICT-systemen van de verschillende BGT-schakels te testen. De inhoud van dit bestand kan dus afwijken van de werkelijkheid.

N.B. bij gebruik van (database)software met een ingestelde tolerantie van 0.5mm kunnen de deelbestanden voor kaartblad 11, 17, 19 en 20 een technische fout geven.

Bestand per Bronhouder

Toelichting WAS/WORDT voorbeeldbestand Maastricht

Het WAS/WORDT voorbeeldbestand van Maastricht bevat opvolgende mutaties van enkele objecten van twee bronhouders: EZ en Gemeente Maastricht. De mutaties zijn zowel geometrisch rakend aan de bronhouders, als op attributen. Dit bestand is bewerkt om een 100% technisch valide voorbeeldbestand te krijgen om de GeoICT-systemen van de verschillende BGT-schakels te testen. De inhoud van dit bestand kan dus afwijken van de werkelijkheid.

Toelichting WAS/WORDT voorbeeldbestand Valkenswaard

Het WAS/WORDT Voorbeeldbestand van Valkenswaard bevat een grotere mutatie van een kruispunt naar een rotonde. Dit voorbeeldbestand is gerealiseerd o.b.v. twee door Grontmij aangeleverde totaalstanden in IMGeo CityGML, welke gecombineerd zijn tot een  WAS/WORDT voorbeeldbestand in StUF-Geo IMGeo. Dit bestand is bewerkt om een 100% technisch valide voorbeeldbestand te krijgen om de geo-ICT-systemen van de verschillende BGT-schakels te testen. De inhoud van dit bestand kan dus afwijken van de werkelijkheid.

Voorbeeldberichten Horizontaal berichtenverkeer

Om berichtenverkeer rond de BGT te testen, stelt Geonovum voorbeeldberichten beschikbaar. Omdat er nog geen horizontaal bericht met alle objecttypen beschikbaar is, hebben we het BGT voorbeeldbestand Amersfoort omgezet naar een valide horizontaal mutatiebericht en mutatieverzoek. Dit kan gebruikt worden het testen van de applicatie en bij de voorbereiding voor de certificeringstoets. Zie ook de voorbeeldberichten voor de proefcertificering.

 

Voorbeeldberichten StUF:aanvullendeElementen

Voor het testen van voorbeeldberichten voor uitbreiding van attributen en domeinwaarden op IMGeo-objecten middels StUF:aanvullendeElementen, download de Geo-BOR voorbeeldberichten met aanvullende elementen.