Er moet één loket zijn voor het beheer en de ontwikkeling van open BIM-standaarden in Nederland. Samen met buildingSMART Benelux, CROW, ETIM, Geonovum, S@les in de Bouw, SBRCURnet en STABU heeft de Bouwinformatieraad (BIR) hiertoe besloten.

BIM staat voor Building Information Model. Dit informatiemodel voor de bouwsector zorgt ervoor dat ontwerp- en bijvoorbeeld 3D-gegevens over een bouwwerk of constructie eenduidig worden vastgelegd. Ook kan andere informatie over het bouwwerk in het model worden geïntegreerd, zoals functies van ruimtes en onderdelen of planning van werkzaamheden. De ontwikkeling en het beheer van BIM-standaarden is ondergebracht bij verschillende partijen. Omdat de bouwsector het Bouwwerk Informatie Model (BIM) steeds meer integraal gebruikt, is het noodzakelijk om ook de standaarden in nauwere samenwerking vorm te geven en een centraal aanspreekpunt aan te wijzen waar gebruikers met vragen terecht kunnen. Het is niet de bedoeling om een nieuwe organisatie op te richten voor het loket. In het loket zullen de verschillende organisaties ieder een eigen rol krijgen. Geonovum werkt mee aan het inrichten van dit centrale aanspreekpunt.

Twee kenniskaarten tonen het groeipad van de Open BIM Standaarden en de toepassing daarvan binnen Nederland.