Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkelt en nu ter consultatie ligt is de OGC® Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra). LandInfra is een conceptueel model voor het uitwisselen van informatie rondom land en infrastructuur. Het definieert concepten voor de grond, weg, en waterbouwwereld en is toepasbaar op de gehele levenscyclus van gebouwde objecten: planning, ontwerp, bouw, operatie, beheer, en sloop. De standaard is in samenhang met internationale standaarden uit de bouwwereld ontwikkeld: een belangrijke stap richting GIS-BIM integratie.

De eerste versie van LandInfra ligt tot 2 maart 2016 in consultatie. Je kunt de conceptteksten van deze standaard downloaden en commentaar indienen.

Meer details en de concepttekst vind je op de website van het OGC.