Bouw Informatie Model

 • 10 juni 2016 |
  De integratie van BIM en Geo- (of GIS)-modellen wordt vaak genoemd als dé oplossing voor de 3D modellering van onze leefomgeving. Klopt dat? blogt Jantien Stoter in GIS Magazine. Lees het volledige verhaal.
 • 11 mei 2016 |
  Het lijken twee werelden: die van de (geo-)informatievoorziening en e-overheid enerzijds en de bouwwereld anderzijds, blogt Friso Penninga op gemeente.nu. De ene wereld probeert de werkelijkheid te modelleren in 'bits and bytes', terwijl de andere die werkelijkheid daadwerkelijk opbouwt uit blokken en beton. De twee lijken niets of juist álles met elkaar te maken hebben. Op dit moment lijkt het eerste nog te gelden, maar mijn inschatting is dat dit duurt niet lang meer gaat duren.
 • 2 februari 2016 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkelt en nu ter consultatie ligt is de OGC® Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra). LandInfra is een conceptueel model voor het uitwisselen van informatie rondom land en infrastructuur. Het definieert concepten voor de grond, weg, en waterbouwwereld en is toepasbaar op de gehele levenscyclus van gebouwde objecten: planning, ontwerp, bouw, operatie, beheer, en sloop.
 • 15 november 2015 |
  Op 10 en 11 december organiseert Geospatial Media and Communications het GeoBIM Europe 2015. Deze twee dagen nemen sprekers uit heel Europa u mee in ontwikkelingen rond digitale standaarden in de bouw. Dit jaar is er onder meer aandacht voor toepassingen van GeoBIM voor smart cities en voor ondergronds bouwen (donderdag) en voor facility management en 3D modellering (vrijdag). Meer informatie over het programma en aanmelden kan online via Geospatial Media. zie: www.geo-bim.org/Europe
 • 6 september 2015 |
  Op één dag bijgepraat worden over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot geo-informatie. Ontwikkelingen onder meer op het gebied van bouwen, de Omgevingswet, smart cities, INSPIRE, linked data, leegstand vastgoed en standaarden. Bijna 300 vakgenoten en specialisten waren woensdag 2 september afgekomen op derde Open Geodag, die in een vol en gezellig Media Plaza in Utrecht werd gehouden.

Pagina's