Coördinaatsystemen

 • 18 januari 2016 |
  Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Op dit moment ligt de kandidaatstandaard Discrete Global Grid Systems (DGGS) in consultatie. DGGS is bedoeld om ervoor te zorgen dat grid-based data over lokale coördinaatsystemen heen met elkaar kunnen worden gecombineerd.
 • 27 juni 2015 |
  In juni 2015 presenteerde de projectgroep overstap RD-ETRS89 de conclusies van haar onderzoek naar de implementatie-aanpak van een overstap van RD naar ETRS89. De presentaties en het rapport zijn nu online beschikbaar. Nederland maakt veel gebruik van het Nederlandse stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD). Met de komst van INSPIRE en andere grensoverschrijdende samenwerkingen nemen andere coördinatenreferentiesystemen toe in belang. Over de manier waarop een overstap van RD naar ETRS89 geimplementeerd kan worden, is in juni 2015 een rapport gepresenteerd.
 • 7 mei 2015 |
  Nederland maakt veel gebruik van het Nederlandse stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD). Met de komst van INSPIRE en andere grensoverschrijdende samenwerkingen nemen andere coördinatenreferentiesystemen toe in belang. Sinds september 2014 voert een projectgroep daarom een analyse uit om de impact te bepalen van de overstap van RD naar ETRS89. Op basis van onderzoek bij eigen organisaties en experimenten met het uitwisselen van geo-informatie in ETRS89 is de projectgroep tot een conclusie gekomen. Op 17 juni licht de projectgroep deze conclusie graag aan u toe.
 • 15 april 2015 |
  Tijdens het overleg van de programmaraad op 31 maart jl. is de geheel vernieuwde versie van het Raamwerk van Geo-Standaarden vastgesteld. Het raamwerk is teruggebracht tot een document als naslagwerk waarin de grondbeginselen en relaties rondom de Nederlandse Geo-Standaarden zijn vastgelegd. De actuele, aan wijziging onderhevige informatie met betrekking tot deze standaarden is, voor zover dat nog niet zo was, verplaatst naar de Geonovum website.
 • 17 juli 2014 |
  In maart 2014 heeft de projectgroep rond de verkenning over een overstap van het Nederlandse RD naar het internationale ETRS89, een positief advies uitgebracht over een overstap van RD naar ETRS89. Dit advies is hier samengevat. Het GI-beraad heeft ingestemd met de uitvoering van een impactanalyse, die in september zal starten.

Pagina's