Energie

Waar de energiewereld nu nog voor het overgrote deel draait op fossiele brandstoffen, zal het energieverbruik in 2050 vrijwel geheel uit duurzame bronnen moeten worden gevoed. En dat met behoud van de leveringszekerheid van nu. Tegelijkertijd doen innovaties hun eigen dynamische beroep op het energiesysteem. Denk aan elektrisch rijden en slimme apparaten als wasmachines die pas aan gaan als duurzame elektriciteit beschikbaar is tegen een goed tarief. Er is geen masterplan om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Wel is duidelijk dat de ontwikkelingen grote behoefte aan informatie over energie(stromen) met zich meebrengen. Samen met energiebedrijven en kennisinstituten werkt Geonovum aan informatievraagstukken in het energiedomein.

  • 10 oktober 2017 |
    Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, Kadaster, PDOK en Geonovum weer een Geo Gebruikersfestival. Dit jaar zijn wij te gast bij Provincie Zuid-Holland in Den Haag.
  • 15 december 2015 |
    De energiewereld staat voor grote uitdagingen. Waar deze nu nog voor het overgrote deel gebaseerd is op fossiele brandstoffen, zal het energieverbruik in 2050 vrijwel geheel uit duurzame bronnen moeten worden gevoed. Het huidige voorzieningenniveau (betrouwbaarheid, comfort) willen we echter wel behouden, evenals de betaalbaarheid ervan.
  • 7 mei 2013 |
    Om de werking van slimme energienetwerken (smart grids) te optimaliseren, werken Alliander, TNO, Geonovum en Geodan in het project CERISE-SG aan afstemming van informatiemodellen in de energiesector, e-overheid en de geo-wereld. Eén van de eerste stappen op weg daar naartoe, is het maken van een overzicht van de standaarden die er zijn voor informatie die een rol speelt binnen smart grids. Dit overzicht is nu online beschikbaar.