Geo-architectuur

 • 4 oktober 2016 |
  Kennisplatform NORA online is een kennisplatform waar architecten en beleidsmedewerkers in de eOverheid, maar ook bestuurders en lijnmedewerkers in de digitale dienstverlening binnen de overheid kennis verzamelen en delen. Dit platform is nu uitgebreid, conform NORA 3.0, met het thema GEO. Geonovum heeft op verzoek het thema Geo uitgewerkt op de wiki NORA online.
 • 11 maart 2016 |
  "Een succesvolle infrastructuur handelt ook over mensen en organisaties, maatschappelijk visie, relaties tussen overheden en burgers, wederzijds vertrouwen (‘vertrouw ik de overheid, vertrouwt de overheid mij’) en alle daaraan gerelateerde culturele aspecten: het sociale framework. Beide moeten op elkaar passen. Het inrichten van een informatie-infrastructuur als basis voor een gegevens georiënteerde maatschappij, is daarmee een sociaal-technisch werk." Aldus Paul Janssen, informatiemodelleur bij Geonovum. 
 • 26 september 2015 |
  Op de opengeodag is de nieuwste versie van het technisch register gepresenteerd. Het technisch register is één centrale plek waar alle technische bestanden van informatiemodellen uit de NEN3610 familie te vinden zullen zijn. Inmiddels staan er al 11 informatiemodellen in. Dit is mede mogelijk doordat de bijhouding van het register voor eigenaren van informatiemodellen vergaand is geautomatiseerd. Eigenaren van informatiemodellen kunnen met één druk op de knop het technisch register vanuit hun eigen bronbestanden bijwerken.
 • 20 juni 2013 |
  Op 20 juni hebben Geonovum en KING de handreiking ‘Geo in GEMMA’ gepubliceerd. Deze handreiking is onderdeel van de Gemeentelijke Modelarchitectuur (GEMMA). Geo-informatie is van groot belang voor de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Het ontbreken van het aspect ‘locatie’ in GEMMA werd door gemeenten als een gemis gezien. KING en Geonovum hebben daarom geo-informatie opgenomen in GEMMA. Vanaf vandaag is het rapport kosteloos te downloaden.