Om geo-informatie te gebruiken bij de dienstverlening en bedrijfsvoering is een afsprakenkader nodig. Hierin worden zaken vastgelegd als: om welke gegevens gaat het? Welke applicaties spelen een rol? Hoe verlopen processen? In welke producten en diensten wordt geo-informatie gebruikt? Dit wordt vastgelegd in een architectuur. Hierin staan uitgangspunten, principes, richtlijnen en modellen. Deze zijn ook van toepassing op de geo-informatievoorziening.

Een servicegerichte architectuur of Service Oriented Architecture (SOA) is een middel om de bedrijfsvoering sneller en effectiever te ondersteunen vanuit IT.

Zie ook