In de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA 3.0) is geo-informatie een integraal onderdeel van het architectuurkader. Het Forum Standaardisatie heeft NORA 3.0 in oktober 2010 goedgekeurd.

In het aanvullende 'NORA dossier geo-informatie' vindt u hoe u geo-informatie een goede plek geeft in een domein, bedrijfs- of project start architectuur. Op basis van dit document kunt u toetsen of een voorziening goed aansluit bij de generieke infrastructuur voor de Nederlandse overheid voor zover het geo-informatie(-aspecten) betreft.

Het kennisplatform NORA online is uitgebreid, conform NORA 3.0, met het thema GEO. De Wiki biedt hiermee snel toegang bieden tot essentiële kennis en standaarden binnen het Geo-domein en de relatie met de overheid. Met veel gestelde vragen (FAQ’s) en verwijzingen is dit ook voor niet Geo-professionals een goed startpunt om binnen de overheid snel je weg te vinden.