Geo-architectuur

  • Architectuur: NORA 3.0
  • Architectuur: NORA dossier geo-informatie 1.0
  • Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling – uitgebreide versie
  • Artikel: NORA Geo information is dead, long live geo information (english)
  • Handreiking: Geo in GEMMA juni 2013
  • Presentatie: Geo in GEMMA [Open Geodag 2013]
  • Presentatie: Geo-aspecten van NORA [Open Geodag 2010]
  • Rapport testbedOSB: Geo-services op de OSB | Digikoppeling
  • Rapport testbedOSB: OSR en NGR, een vergelijk tussen beide registers