Het geo-ICT bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap hebben een gezamenlijke visie opgesteld op de doorontwikkeling van de geo-informatiesector in ons land voor de periode 2014-2020: GeoSamen. Deze visie is de opvolger van de visie en beleidsnota GIDEON (2008-2011). GeoSamen beschrijft de nieuwe stippen op de horizon: real time geo-informatie van hoge kwaliteit, driedimensionaal, dynamisch, duurzaam, betrouwbaar, open en voor iedereen direct bruikbaar.

Aansturing van GeoSamen is in handen van Ed Nijpels (bestuursvoorzitter GeoBusiness Nederland), Arnold Bregt (voorzitter NCG) en Hans Tijl (Ministerie IenM, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling)

GeoSamen heeft negen speerpunten geformuleerd en vijf topprioriteiten. De speerpunten zijn:

 1. Basis op orde
 2. Kennis creeëren en delen
 3. Open data
 4. Innovatie
 5. Beter benutten geo-informatie
 6. Marketing en communicatie
 7. Internationalisering
 8. Samenwerking in de “gouden driehoek”
 9. Samenwerking binnen de publieke sector

Prioriteiten liggen in de sectoren:

 1. Ruimte, leefomgeving en mobiliteit
 2. Bouw, beheer openbare ruimte
 3. Water
 4. Zorg
 5. Energie (transitie)

Meer informatie over GeoSamen vindt u http://www.geosamen.nl.