ProGideon is de bijdrage van de twaalf provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), aan de realisatie van een nationale basisvoorziening voor geo-informatie: GideonIn het programma ProGideon samen de provincies samen om provinciale geo-informatie met elkaar te delen.

Belangrijke speerpunten in het programma in 2013 zijn:

  • de implementatie van INSPIRE en geo-basisregistraties bij de provincies;
  • de doorontwikkeling van het provinciaal georegister;
  • een betere aansluiting en ondersteuning van de vraag vanuit de diverse provinciale beleidsterreinen, met name gebiedsontwikkeling, leefomgeving, economie en natuur;
  • bevordering van de samenwerking en kennisdeling over de inhoud van de geo-informatievoorziening en de toepassing ervan.

Geonovum ondersteunt en adviseert het IPO bij de uitvoering van het programma ProGideon. We dragen eraan bij dat het programma is afgestemd op (inter-)nationale ontwikkelingen, zoals INSPIRE en PDOK, en verbinden activiteiten van ProGideon met die van andere overheden. Ook adviseren wij over de borging van de interprovinciale en interbestuurlijke geo-samenwerking na afloop van ProGideon in 2014.