Wet- en regelgeving over geo-informatie heeft grofweg betrekking op:

  • de toegang tot geo-informatie bijvoorbeeld in de wetten voor basisregistraties, de Wet openbaarheid van bestuur en de Nederlandse implementatiewet INSPIRE;
  • beperkingen in het gebruik van geo-informatie bijvoorbeeld in de Auteurswet, Databankenwet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ook is er organisatiespecifieke wet- en regelgeving over geo-informatie, bijvoorbeeld in de Kadasterwet, de TNO-wet, de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

Europese richtlijnen

Bepalend voor geo-informatie in Nederland zijn diverse Europese richtlijnen, waaronder INSPIRE, Water en bijvoorbeeld Hergebruik van overheidsinformatie . Deze richtlijnen zijn bekrachtigd via Nederlandse wet- en regelgeving.

Relevante links

​In de Wegwijzer | Beleid en wetgeving vindt u een selectie van nationale en Europese wet- en regelgeving over geo-informatie of van grote invloed op de nationale geo-informatie infrastructuur.