Sinds 1 juli heeft Geonovum één generieke validator in gebruik waarmee u kunt controleren of data of een service conform de geo-standaarden zijn opgesteld. U laadt uw bestand in de validator en na een paar minuten rapporteert deze in hoeverre het bestand voldoet aan de standaarden en op welke aspecten mogelijk aanpassingen nodig zijn. Voor het gebruik en de implementatie van de geo-standaarden in de praktijk heeft Geonovum conformiteitstoetsen ontwikkeld. Deze conformiteitstoetsen zijn in lijn gebracht met de nieuwe generieke validator.

Waarom toetsing?

Er vindt toetsing plaats op de technische juistheid van de service, het metadata document of de data. De inhoudelijke kwaliteit kan en zal daarbij niet getoetst worden, noch het interne proces wat ten grondslag ligt aan de implementatie. Conformiteittoetsing zal wel in randvoorwaardelijke zin ertoe bijdragen dat de implementaties beter uitwisselbaar en bruikbaar zijn (interoperabiliteit verhogend) voor afnemers en zo de toepasbaarheid en beschikbaarheid vergroten.

Conformiteittoetsing verkleint (zoveel mogelijk preventief) verschillende risico's zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden. Door services die voldoen aan de conformiteittoets toe te passen wordt de kans op technische fouten die de uitwisselbaarheid belemmeren sterk beperkt en daarbij zijn ook alle afnemers gebaat.

Beschikbaar

De volgende conformiteitstoetsen zijn geactualiseerd en beschikbaar: