Informatiemodellen

 • 10 augustus 2017 |
  In een informatiemodel leg je de werkelijkheid vast in een digitaal model. Daarbij gebruik je een modelleertaal: een kunstmatige taal, waarin je termen en definities van begrippen vastlegt, objecten en hun eigenschappen en de relaties tussen objecten. Nu bestaan er verschillende modelleertalen. En ook binnen een modelleertaal kunnen verschillende technieken bestaan die tot interpretatieverschillen kunnen leiden. Hoe meer data je in samenhang wilt gebruiken, hoe groter het belang om dit soort interpretatieverschillen te voorkomen.
 • 7 juli 2017 |
  CBS, Geonovum en Kadaster werken aan de doorontwikkeling van de Landelijke Monitor Leegstand. De nieuwe versie verschijnt februari 2018 in samenwerking met belanghebbenden en experts op de vastgoedmarkt.
 • 6 juni 2017 |
  Voldoet de huidige set geo-standaarden zoals opgenomen op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst nog volledig als ruggengraat van de Nederlandse Ruimtelijke Data Infrastructuur? In hoeverre zijn innovaties en ontwikkelingen zo volwassen geworden, dat ze weerslag hebben op de standaarden die we nu beheren? Het Standaardisatieteam van Geonovum heeft zich over deze vragen gebogen en haar beelden samengebracht in een White paper.
 • 20 mei 2017 |
  Er was al veel over gesproken, maar op 11 mei 2017 was het dan zover. De kick-off bijeenkomst van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om antwoord te bieden op vraagstukken als bodemverzakking, klimaatverandering en energietransitie is een goed werkende BRO onmisbaar. Maar de BRO wordt ook veruit de grootste van alle geo-basisregistraties. En, met de noodzaak om de modellen van de ondergrond in 3D te verwerken, zeker de meest ambitieuze. In 2021 moet de BRO klaar zijn en in 2022 gaat hij ‘in beheer’. Hoe gaat het Programma dit aanpakken?
 • 21 april 2017 |
  Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigt materiedeskundigen uit voor Grondwatermonitoring en Bodem- en grondonderzoek.

Pagina's