Voor het beschikbaar stellen van INSPIRE gegevens, merkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu de betrokken INSPIRE dataproviders aan. Via het aanmerkingsregister kan iedereen de voortgang van de INSPIRE implementatie volgen. Vanuit het aanmerkingsregister is er ook een directe link naar de publicatie van de metadata van betreffende dataset in het Nationaal Georegister.

Datasets aanmelden
Via het aanmerkingsregister kunt u ook datasets voor INSPIRE aanmelden. Wanneer u ziet dat er voor een INSPIRE- thema of feature type een dataset beschikbaar is die nog niet voorkomt in het aanmerkingsregister, kunt u deze dataset zelf aanmelden via het register. Hiervoor klikt u op het tabblad ‘aanmelden dataset’ en vult u de gevraagde gegevens in. Nadat het ministerie van Infrastructuur en Milieu uw aanmelding heeft beoordeelt, koppelt zij het besluit aan u terug.

Invoeringskeuzes

De aanmerking van INSPIRE dataproviders heeft te maken met de manier waarop Nederland INSPIRE invoert. In plaats van alle mogelijke gegevenssets die je onder een bepaald thema zou kunnen scharen als INSPIRE-data beschikbaar te stellen, stelt Nederland de meest geëigende datasets als INSPIRE-data beschikbaar. Voordeel van deze aanpak is dat de kwaliteit van de INSPIRE datasets hoog is, terwijl de invoeringslasten, nationaal bezien, beperkt blijven. In goed overleg tussen Geonovum en de verschillende dataproviders is per thema bepaald welke partij(en) in Nederland voor welk (sub)thema’s de relevante geo-informatie conform de INSPIRE-voorschriften leveren. Lees meer over de aanmerkingsprocedure.

Voor de invoering van INSPIRE heeft Nederland drie invoeringsmodellen tegen elkaar afgewogen: het basismodel, het knooppuntmodel en het collectieve model. Op basis van concensus is gekozen voor het basismodel voor de benoeming van INSPIRE dataproviders. Per thema wordt dataproviders de mogelijkheid gegeven om tot een knooppuntmodel te komen. Dit heeft geresulteerd in een beperkte lijst van datasets en dataproviders die gegevens voor INSPIRE gaan leveren.

Basismodel

In het basismodel wordt voor elk geo-object (feature type) in een INSPIRE-thema één Nederlandse dataset aangemerkt als de INSPIRE-dataset. Een dataset kan voor meerdere geo-objecten aangemerkt worden als INSPIRE-dataset.

weergave van het invoeringsconcept voor het basismodel

Knooppuntmodel

Het knooppuntmodel is een aanvulling op het basismodel. Bij dit model worden voor een bepaald INSPIRE-thema de aangewezen datasets van meerdere bronhouders samengevoegd tot één referentiedataset. Bovendien wordt per INSPIRE-thema een hoofdbronhouder aangewezen. Deze organisatie verzamelt de benodigde gegevens van de andere bronhouders en verwerkt deze tot de referentiedataset voor het INSPIRE-thema. De hoofdbronhouder is verantwoordelijk voor het betreffende INSPIRE-thema.

weergave van het concept knooppuntmodel voor invoering INSPIRE

Collectieve model

In het collectieve model vallen alle datasets onder de 34 thema’s die voldoen aan de INSPIRE-dataspecificaties onder INSPIRE. Dit betekent dat voor één INSPIRE geo-object meerdere Nederlandse datasets beschikbaar komen en dat deze door meerdere organisaties worden aangeleverd.

weergave van het collectieve model voor de invoering van INSPIRE