Linked data

 • 6 februari 2018 |
  Op 23 februari organiseert het Platform Linked Data Nederland een workshop over datacatalogi. Na een aantal inleidingen, kijkt in de middag een werkgroep naar SKOS toepassingsprofiel voor een taxonomie met begrippen en waardenlijsten en een andere werkgroep naar een MIM toepassingsprofiel voor een gegevensstructuur met informatiemodellen en waardenlijsten. Wil je meedoen? Meld je dan aan
 • 10 november 2017 |
  Paul Janssen is informatiemodelleur en keek altijd van een afstand naar linked data-toepassingen voor het publiceren van geo-informatie. Nu gaat hij werken aan een linked data profiel op NEN3610. In een column in GIS Magazine vertelt hij waarom.  Lees Pauls blog op GISmagazine.nl De ontwikkeling van het linked data profiel op NEN3610 kan je volgen op Github  
 • 6 juni 2017 |
  Voldoet de huidige set geo-standaarden zoals opgenomen op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst nog volledig als ruggengraat van de Nederlandse Ruimtelijke Data Infrastructuur? In hoeverre zijn innovaties en ontwikkelingen zo volwassen geworden, dat ze weerslag hebben op de standaarden die we nu beheren? Het Standaardisatieteam van Geonovum heeft zich over deze vragen gebogen en haar beelden samengebracht in een White paper.
 • 15 maart 2017 |
  Het Platform Linked Data Nederland bestaat vijf jaar! Dinsdag 7 maart vierden we dat met een symposium in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het was ook de dag waarop Geonovum haar rol als trekker en ondersteuner van het Platform overdroeg aan het Big Data Value Center. Alwin Sixma (BDVC) volgt Erwin Folmer (Geonovum/Kadaster) op als trekker van het Platform. ECP neemt de communicatie-activiteiten van het Platform over van Geonovum.
 • 4 maart 2017 |
  Op 31 mei organiseren wij weer een Open Geodag. Een extra feestelijke, want we vieren tegelijk ons 10-jarig bestaan. Als vanouds praten we je in één dag bij op de laatste ontwikkelingen. Wat speelt er bijvoorbeeld rond een nieuwe versie van IMGeo, de Basisregistratie Ondergrond en de Standaarden voor de Omgevingswet? Ook wisselen we graag met je van gedachten over onze visie op de geo basis standaarden die we in Nederland toepassen.

Pagina's