Door geo-informatie op het web te publiceren, kunnen we het gebruik ervan een boost geven. Maar dan moeten we wel de gangbare webstandaarden gebruiken, in plaats van alleen standaarden uit de geo-wereld. Geonovum heeft een testbed georganiseerd om te leren hoe die webstandaarden toegepast kunnen worden op geo-informatie.

Van november 2015 – maart 2016 is in dit testbed onderzocht hoe je geodata zo op het web kunt publiceren, dat web-ontwikkelaars er gemakkelijk mee aan de slag kunnen, én dat machines de data goed kunnen gebruiken. De resultaten van deze fase zijn samengevat in een online handreiking: de Lessons Learned.

Van mei – september 2016 vond de tweede fase van dit testbed plaats. Doel van dit testbed was om de geleerde lessen in de praktijk te toetsen, zowel vanuit het oogpunt van de dataverstrekker als dat van de datagebruiker. Voor dit tweede testbed heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed databronnen beschikbaar gesteld. Triply, een spin-off vanuit de VU Amsterdam met veel Linked Data kennis, heeft op basis van de aanbevelingen uit het eerste testbed deze databronnen op een 'developervriendelijke' manier gepubliceerd. Zij keken daarbij onder meer naar de kennis die deze manier van publiceren vraagt, en de tijd en kosten die ermee zijn gemoeid. Een belangrijk, maar wel wat zorgelijk inzicht van Triply was, dat Linked Data databases (triple stores) nog geen goede ondersteuning bieden voor het bevragen van geo-data in combinatie met andere data.

Alterra en Spotzi hebben allebei een app ontwikkeld op de data. En zij hebben al doende ervaren of de beschikbare data inderdaad zo developervriendelijk is. Alterra gebruikte hiervoor persona Bob, een web-ontwikkelaar zonder veel geo-kennis. Hun rapport beschrijft nauwgezet wat Bob allemaal tegenkwam in zijn pogingen om geodata te gebruiken in zijn app: een website voor een bevriende vrijwilliger van de Boerderijenstichting.

De testbed deelnemers hebben hun ervaringen en hun feedback op de Lessons Learned samengevat in een rapport. De rapporten, presentaties en code zijn te vinden op Github.

Bekijk de rapporten van de testbed deelnemers