Op 28 september 2016 vond in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum het gecombineerde Linked Data event plaats: Erfgoed in verbinding en Onderwijs en Linked Data, wat, hoe en waarom? In de nieuwsbrief van het Platform Linked Data Nederland vindt u een korte terugblik op de dag en enkele (van de bijna twintig) presentaties die op deze dag plaatsvonden.

Linked Data event… een korte terugblik
Wat kunnen de erfgoedsector en het onderwijs met linked data? Wat wordt er al gedaan? Wat is nog meer mogelijk? En wat moet het opleveren? Zomaar enkele vragen die aan de orde kwamen tijdens het goed bezochte Linked Data event op 28 september 2016 in Hilversum. Concrete casussen en theoretische bespiegelingen vulden elkaar aan en weerspiegelden het alom heersende gevoel onder de deelnemers dat dit een terrein is waarop heel veel staat te gebeuren. Zoals een van hen het uitdrukte: ‘We staan aan de vooravond van een nieuwe benadering van wat we met data kunnen en willen’.

Vanuit een groot aantal invalshoeken werd het beeld geschetst van een ontdekkingstocht naar de best mogelijke oplossingen om met data om te gaan en ervoor te zorgen dat de data ‘zelf kunnen gaan werken’. Door de data ‘open’ en gestandaardiseerd beschikbaar te stellen, kan er toegevoegde waarde ontstaan en kunnen betekenisvolle verbindingen tot stand worden gebracht.

Dat die toegevoegde waarde lang niet altijd van tevoren concreet gedefinieerd kan worden, leidt bij sommige organisaties tot pleinvrees. ‘Moeten we op puur geloof gaan investeren in iets waarvan we niet weten wat het gaat opleveren?’, verzuchte een van de deelnemers. Terwijl een ander zich juist beklaagde over het feit dat we steeds maar blijven hangen in de vraag ‘wat het ons gaat opleveren’.

De brug naar de eindgebruiker moet hoe dan ook worden geslagen. En het was goed te zien dat zowel in de erfgoedsector als op het gebied van onderwijs voorbeelden werden aangedragen van toepassingen die draaien bij de gratie van linked data en waar eindgebruikers (binnenkort) al concreet gebruik van kunnen maken. De sneak preview van de nieuwe collectie-site van het Rijksmuseum Twenthe en de toepassingen die Elsevier presenteerde, waren voorbeelden van wat momenteel in ontwikkeling is en waar we de komende jaren nog veel meer van mogen verwachten.

De veelheid aan invalshoeken tijdens deze dag maakte het voor sommige deelnemers ingewikkeld om de voorbeelden een op een te vertalen naar de eigen organisatie. ‘Maar toch is dit de enige weg voorwaarts’, zo luidde een van de conclusies tijdens de slotpaneldiscussie. ‘We moeten voortdurend aan elkaar laten zien aan elkaar wat we bereiken op dit gebied. Wat er gaande is, is nu eenmaal niet iets van de eigen organisatie. Het is iets wat zich in de hele erfgoed- en onderwijsketens én daarbuiten afspeelt. Een dag als deze is een waardevol ijkpunt van waar we staan, en is hoogstnoodzakelijk om elkaar weer verder te helpen.’

 

Bekijk de gehele nieuwsbrief