Hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare gegevens ook echt met elkaar in verbinding? Die vraag brengt een grote groep mensen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid bijeen in het Platform Linked Data Nederland. In dit platform verkennen verschillende partijen uit overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties de mogelijkheden van Linked Data. De kennis die deze pioniers opdoen rond de toepassing van Linked Data, delen zij met de rest van de wereld tijdens bijeenkomsten, in publicaties en op de website platformlinkeddata.nl.

Meer informatie over de bijeenkomsten van het Platform vindt u op de pagina bijeenkomsten. Alles over de activiteiten en resultaten van het platform vindt u op de wiki platformlinkeddata.nl.

Pilot Linked Open Data 2012/13

Geonovum heeft in 2012 de pilot Linked open data geїnitieerd, omdat er op meerdere plaatsen wel open data gepubliceerd worden, maar een gemeenschappelijk referentiekader voor ontsluiting ontbreekt. Hierdoor is aan elkaar gerelateerde informatie, in de praktijk moeilijk aan elkaar te koppelen. Intelligentie die in potentie in data aanwezig is, blijft daarmee onderbenut. Met het oog op het beter benutten van de basisregistraties, de opkomst van big data en de ontwikkeling van smart cities, is de tijd rijp voor het praktisch toepasbaar maken van de principes van Linked Open Data.

De projectgroep van de eerste pilot bestond uit vertegenwoordigers van het Forum Standaardisatie, de gemeenten Amersfoort en Nijmegen, Hack de Overheid, het Kadaster, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal overleg (IPO), Geobusiness Nederland en Geonovum. Zij zorgden voor de financiën, beslissingen, data en het katalyseren van het proces. De aanpak van deze pilot leest u in het projectplan. Iedereen met belangstelling voor linked open data kan kosteloos deelnemen aan de pilot.