De kennis, ervaring en tooling die het Platform Linked Data Nederland heeft opgedaan en ontwikkeld, zijn beschikbaar voor hergebruik.

Community

Rond Linked Data bestaat een actieve community die elkaar treft op bijeenkomsten en virtueel in de Linkedin groep LOD

Online publicaties

Onder de vlag van het Platform zijn diverse publicaties verschenen met zowel theoretische als praktische verhandelingen.

Toepassingen

In het kader van het Platform Linked Data Nederland zijn verschillende concepten voor toepassingen bedacht op basis van Linked Open Data. Een verder uitgewerkt voorbeeld daarvan is de huiskluis. Een ander voorbeeld is het BGT Linked Data prototype

Verslagen en Presentaties bijeenkomsten

Verslagen van de bijeenkomsten van de eerste pilot vindt u hieronder.

Wiki

In de wiki op Platformlinkeddata.nl is de kennis rond Linked Data vastgelegd en zo gemakkelijker vindbaar voor een grote groep geïnteresseerden.