Linked data

 • 18 augustus 2016 |
  Op 6 september vindt het Geo Gebruikersfestival plaats. Deze dag vol presentaties, demonstraties en workshops staat geheel in het teken van het gebruik van overheidsdata en -voorzieningen. Het is een moment waarop overheidsorganisaties elkaar laten zien hoe zij de mogelijkheden benutten. Ook is er aandacht voor het aankaarten van issues en het oplossen daarvan. Onder meer tijdens de verschillende gebruikersoverleggen.
 • 2 augustus 2016 |
  Op 28 september 2016 organiseert het Platform Linked Data Nederland een Onderwijs symposium, waarbij het flexibel en betekenisvol delen van informatie uit verschillende domeinen binnen de onderwijsketen centraal staat. Dezelfde dag organiseren SIMIN en NDE een Erfgoed event over het betekenisvol verbinden van erfgoedcollecties. Noteer deze dag dus in je agenda en meld je alvast aan!
 • 1 juli 2016 |
  Het Kadaster biedt als eerste (overheids)organisatie geo-datasets als 5 sterren linked data aan. Op maandag 27 juni 2016 heeft zij twee linked open datasets gelanceerd. Dit gebeurde tijdens een internationaal symposium van het Platform Linked Data Nederland.
 • 1 juli 2016 |
  Om de afronding van het programma ICT Doorbraakprojecten te markeren, heeft het ministerie van Economische Zaken een e-magazine uitgegeven. Linda van den Brink publiceerde in dit magazine een artikel over ons werk om geodata bruikbaar te maken voor developers: Geo4web.
 • 20 mei 2016 |
  In mei is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Platform Linked Data Nederland. In deze nieuwsbrief blikken we onder andere terug op de werksessies over Smart Data Publiceren en Work in progress. Ook nodigen wij u in deze nieuwsbrief van harte uit voor het Linked Data symposium op 27 juni in Eindhoven. Alle deelnemers aan die bijeenkomst ontvangen dan gratis de nieuwe Platform publicatie: Parels van Linked Data toepassingen. Bekijk de nieuwsbrief

Pagina's