Linked data

 • 9 oktober 2016 |
  Op 28 september 2016 vond in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum het gecombineerde Linked Data event plaats: Erfgoed in verbinding en Onderwijs en Linked Data, wat, hoe en waarom? In de nieuwsbrief van het Platform Linked Data Nederland vindt u een korte terugblik op de dag en enkele (van de bijna twintig) presentaties die op deze dag plaatsvonden.
 • 26 augustus 2016 |
  Op 28 september organiseert het Platform Linked Data Nederland samen met DUO en Kennisnet de conferentie Onderwijs en Linked Data – wat, waarom en hoe. Wij zijn te gast bij Beeld en Geluid in Hilversum waar diezelfde ochtend het gerelateerde event: Geo en Erfgoed plaatsvindt. Zie voor meer informatie daarover de website van de museumvereniging.
 • 18 augustus 2016 |
  Op 6 september vindt het Geo Gebruikersfestival plaats. Deze dag vol presentaties, demonstraties en workshops staat geheel in het teken van het gebruik van overheidsdata en -voorzieningen. Het is een moment waarop overheidsorganisaties elkaar laten zien hoe zij de mogelijkheden benutten. Ook is er aandacht voor het aankaarten van issues en het oplossen daarvan. Onder meer tijdens de verschillende gebruikersoverleggen.
 • 2 augustus 2016 |
  Op 28 september 2016 organiseert het Platform Linked Data Nederland een Onderwijs symposium, waarbij het flexibel en betekenisvol delen van informatie uit verschillende domeinen binnen de onderwijsketen centraal staat. Dezelfde dag organiseren SIMIN en NDE een Erfgoed event over het betekenisvol verbinden van erfgoedcollecties. Noteer deze dag dus in je agenda en meld je alvast aan!
 • 1 juli 2016 |
  Het Kadaster biedt als eerste (overheids)organisatie geo-datasets als 5 sterren linked data aan. Op maandag 27 juni 2016 heeft zij twee linked open datasets gelanceerd. Dit gebeurde tijdens een internationaal symposium van het Platform Linked Data Nederland.

Pagina's