Linked data

 • Artikel: de tijd is rijp voor linked open data
 • Artikel: Linken van data is complex maar leerzaam
 • Artikel: nationale URI-Strategie voor Linked Data Nederlandse overheid
 • Artikel: Samenwerking is cruciaal
 • Artikel: Slimmer (her)gebruik met Linked Data
 • Artikel: Trends gaan, toepassingen blijven: Linked Open Data
 • Boek: Betekenisvol verbinden
 • Boek: Linked Data in Beeld
 • Boek: Linked Open Data - A quick start guide for decision makers
 • Boek: Linked Open Data - bundeling achtergrondartikelen resultaten pilot
 • Boek: Linked Open Data - managementsamenvatting resultaten pilot
 • Boek: Parels van Linked Data Toepassingen
 • Film: de huiskluis | mijn huis weet alles
 • Film: Linked open data
 • Film: What is Open Data?
 • Folder: Platform implementatie Linked Open Data
 • Nieuwsbrief: 2016 maart | met terugblik op symposium Amersfoort februari
 • Nieuwsbrief: 2016 mei met uitnodiging symposium en terugblik werksessies