Metadata

 • 18 december 2017 |
  In verband met de feestdagen zijn de volgende helpdesks bij Geonovum van vrijdag 22 december tot en met vrijdag 5 januari gesloten:  Geo-standaarden IMGeo INSPIRE Nationaal georegister RO Standaarden Standaard omgevingsdocumenten Vanaf maandag 8 januari 2018 pakken wij uw vragen weer op.
 • 28 november 2017 |
  Op 9 november heeft de Programmaraad van Geonovum de nieuwe versies (2.0.0) van de Nederlandse metadata profielen voor ruimtelijke datasets (iso19115) en services (iso19119) vastgesteld. Deze zijn vanaf nu van kracht. De voorgaande versies: versie 1.3.1 voor datasets en 1.2.1 voor services worden nog tot 19 november 2019 ondersteund. 
 • 4 september 2017 |
  Hierbij nodigen we u uit om uw visie te geven op nieuwe versies van de Nederlandse metadata profielen voor ruimtelijke datasets (iso19115) en services (iso19119). Reageren kan tot en met 30 september 2017. Het Nederlandse profiel is aangepast om in lijn te blijven met technische INSPIRE richtlijn voor metadata die onlangs is verschenen. Ook zijn er wijzigingen opgenomen met betrekking tot identificatie van objecten. De voorstellen voor nieuwe metadataprofielen vindt u op Github
 • 6 juni 2017 |
  Voldoet de huidige set geo-standaarden zoals opgenomen op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst nog volledig als ruggengraat van de Nederlandse Ruimtelijke Data Infrastructuur? In hoeverre zijn innovaties en ontwikkelingen zo volwassen geworden, dat ze weerslag hebben op de standaarden die we nu beheren? Het Standaardisatieteam van Geonovum heeft zich over deze vragen gebogen en haar beelden samengebracht in een White paper.
 • 10 mei 2017 |
  Geonovum houdt de Nederlandse profielen voor metadata tegen het licht. Wij nodigen je van harte uit om er samen met ons voor te zorgen dat deze profielen voldoen aan de internationale vereisten en voorzien in de behoeften uit de praktijk. Op 17 mei organiseren wij hierover een tweede werksessie. Tijdens deze sessie beoordelen we of de voorstellen in de NL profielen kunnen opnemen en werken we deze uit. Dit resulteert in een update van de NL profielen, die vervolgens voor consultatie zullen worden voorgelegd.

Pagina's