Welke geo-informatie is beschikbaar? Waar is die te vinden en hoe actueel of betrouwbaar is deze informatie? Metadata wijst de weg in onze informatiehuishouding, voorkomt dubbele inwinning en beheer van data en zorgt ervoor dat geo-informatie snel kan worden gevonden.

Middels metadata worden de karakteristieken van geo-informatie beschreven. Met behulp van metadata of meta-informatie wordt onder andere de eigenaar en de actualiteit van de geo-informatie vastgelegd. Door het verzamelen van geo-informatie in bijvoorbeeld een catalogus of register is de geo-informatie via de metadata beter doorzoekbaar. Met de groei van het gebruik van geo-informatie wordt het nog belangrijker om de geo-informatiehuishouding op orde te hebben. Lees meer in de handreiking metadata.

Toegang tot metadata

Metadata wordt toegankelijk gemaakt door opname in een register: een catalogue service. Het nationaal georegister is dé centrale voorziening voor het beschrijven en ontsluiten van geo-informatie van Nederland. Het register bevat het overzicht van beschikbare geografische datasets en services. Deze datasets kunt u vinden, raadplegen en in veel gevallen direct downloaden. De services kunt u bekijken of in uw eigen toepassing gebruiken.