De Nederlandse metadataprofielen ontwikkelt en beheert Geonovum als onderdeel van basisset geo-standaarden. Hoe wij dit beheer uitvoeren is beschreven in het beheerdocument van de geo-standaarden.

Voor het beheer van de metadataprofielen onderhouden wij contact met het werkveld, zoals gebruikers en softwareleveranciers. Er is een werkgroep voor metadata en services (WFS en WMS). Deze werkgroep komt bijeen als (door)ontwikkelingen verwacht worden in de standaard of bij of overleg gewenst is vanuit de praktijk. Overleggen aangekondigd via de Geonovum website en zijn voor een ieder toegankelijk.

De overleggen van de werkgroep vinden in 2014 plaats:

Heeft vragen over metadata, stuur ons bericht via de geo-standaarden helpdesk. Een gevonden fout of een wensen voor verbetering kunt u ook aan ons melden.