Om te kunnen beoordelen of een dataset of service bruikbaar is, wil je graag een aantal dingen van die dataset weten. Dat geldt zowel voor mensen als voor computers. Met behulp van metadata maak je een dataset of dataservice beter vindbaar en herbruikbaar. Hoe beter de kwaliteit van je metadata, hoe gemakkelijker je het de gebruiker maakt.

In het Geo-informatie beraad, een strategische adviesraad voor de minister op het gebied van geo-informatie, is kwaliteitsbeleid vastgesteld voor metadata. Dit kwaliteitsbeleid is vastgelegd in een handleiding. De handleiding beschrijft de metadata elementen die essentieel zijn voor het gebruik en die bijdragen aan de vindbaarheid van de beschreven data. U vindt hierin ook aanwijzingen om de inhoudelijke kwaliteit van metadata te verbeteren, want met name daarop gaat het nog vaak mis. Het kwaliteitsbeleid passen we toe op de metadata die u in het Nationaal georegister vindt. 

Eens per kwartaal monitort Geonovum hoe goed de Nederlandse metadata is. Wij doen dat aan de hand van de 26 elementen die in de metadata-standaarden zijn beschreven. Voor al deze elementen zijn punten te verdienen. Je metadata voldoet aan de norm als je tenminste 82 punten haalt in het geval van datasets. Voor services voldoe je aan de norm als je tenminste 78 punten haalt.

Bekijk de handleiding kwaliteitsverbetering metadata