Welke metadata wordt beschreven, is vastgelegd in het metadataprofiel. Geonovum ontwikkelt en beheert de Nederlandse metadataprofielen. Deze profielen zijn een verbijzondering van de internationale metadatastandaarden van ISO en zijn bedoeld om de interoperabiliteit binnen Nederland te bevorderen. De volgende metadataprofielen worden ondersteund en gebruikt:

Het metadataprofiel voor services wordt gebruikt in combinatie met het profiel voor datasets. Beide profielen staan op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie.

Ook de Europese richtlijn INSPIRE schrijft metadataprofielen voor. De Nederlandse profielen zijn hier op afgestemd. Past u de Nederlandse profielen toe, dan voldoet u dus ook aan de INSPIRE profielen voor metadata.