Om de toepassing van metadata te ondersteunen, stellen we verschillende tools beschikbaar. Voor metadata zijn dat:

  • Kwaliteitsverbetering
  • Validatie
  • Wiki
  • Helpdesk

Kwaliteitsverbetering

Om de kwaliteit van de metadata in het nationaal georegister te verbeteren heeft Geonovum een handreiking kwaliteitsverbetering opgesteld. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het aanmaken van metadata. Aan bod komen 15 onderdelen met voorbeelden, waarop u metadata inhoudelijk kan beoordelen vanuit het perspectief van de gebruiker. Deze verschillende elementen zijn uitgewerkt met voorbeelden en criteria voor beoordeling.

Validatie

Voor het toetsen van metadata zijn diverse validators beschikbaar. Deze validators controleren de correcte toepassing van het Nederlands metadata  profiel voor datasets of voor services. Voor metadata van datasets of services die voor INSPIRE zijn aangemerkt, gelden er specifiekere vereisten. Deze worden getoetst door de validator met de toevoeging “plus INSPIRE”. Is een dataset  geharmoniseerd naar de INSPIRE dataspecificaties, dan is extra informatie in de metadata vereist. Om deze datasets te toetsen gebruikt u de validator met de toevoeging “plus INSPIRE geharmoniseerd”. Voor metadata, die moet voldoen aan de vereisten van INSPIRE, zijn er ook conformiteittoetsen. U vindt de validators en conformiteittoetsen in de Wegwijzer | Validatie of u kunt direct naar de metadata validators.

Wiki

Meer informatie over metadata vindt u in de module Metadata van onze wiki geo-standaarden. Hierin vindt u onder meer een voorbeeld van XML voor ISO 199115  en XML voor ISO 19119.

Helpdesk

Specifieke vragen over metadata kunt u stellen aan de helpdesk via geostandaarden@geonovum.nl.