Metadata

 • 15 april 2015 |
  Tijdens het overleg van de programmaraad op 31 maart jl. is de geheel vernieuwde versie van het Raamwerk van Geo-Standaarden vastgesteld. Het raamwerk is teruggebracht tot een document als naslagwerk waarin de grondbeginselen en relaties rondom de Nederlandse Geo-Standaarden zijn vastgelegd. De actuele, aan wijziging onderhevige informatie met betrekking tot deze standaarden is, voor zover dat nog niet zo was, verplaatst naar de Geonovum website.
 • 25 januari 2015 |
  Tot 23 februari liggen het Nederlandse profiel voor WMS en voor WFS ter consultatie. De Nederlands profielen voor services kennen vereisten zoals het coördinaat referentie systeem, die niet voor INSPIRE gelden. Andersom zijn er INSPIRE vereisten die niet toepasbaar zijn op alle Nederlandse services. Om beter bij INSPIRE aan te sluiten zijn de Nederlandse profielen voor WMS en WFS hierop aangepast. Hierdoor moet het voor een serviceprovider eenvoudiger worden om aan zowel het Nederlands profiel als aan de INSPIRE eisen te voldoen.
 • 11 december 2014 |
  Forum Standaardisatie en Nationaal Beraad Digitale Overheid hebben het predicaat ‘uitstekend beheerproces’ toegekend aan Geonovum, SIKB en CROW voor het beheer van hun standaarden die op de ‘pas toe of leg uit’-lijst staan. 
 • 7 december 2014 |
  Niet werkende links. Het ontbreken van gebruiksvoorwaarden. Een contactadres dat niet wordt beheerd... Voor een gebruiker is het frustrerend als hij met deze problemen wordt geconfronteerd. Om de vindbaarheid en het gebruik van datasets en services vanuit het Nationaal georegister te verbeteren, is er een kwaliteitsnorm voor metadata opgesteld. Aan de hand van deze norm monitort Geonovum vier maal per jaar de kwaliteit van metadata in het Nationaal georegister.
 • 24 september 2014 |
  Steeds meer dataproviders bieden hun datasets en services aan via een portaal. Het is zelfs zo dat portalen in toenemende mate de énige toegangspoort zijn tot deze gegevens. Het heen en weer sturen van DVD’s heeft haar langste tijd duidelijk gehad. Het digitaal uitwisselen van data vraagt echter wel enige discipline met betrekking tot de beschrijvingen van gegevens: de metadata. En daarmee is het minder goed gesteld, blijkt uit de monitoring op de kwaliteit van metadata in het Nationaal georegister.

Pagina's