Metadata

 • 7 december 2014 |
  Niet werkende links. Het ontbreken van gebruiksvoorwaarden. Een contactadres dat niet wordt beheerd... Voor een gebruiker is het frustrerend als hij met deze problemen wordt geconfronteerd. Om de vindbaarheid en het gebruik van datasets en services vanuit het Nationaal georegister te verbeteren, is er een kwaliteitsnorm voor metadata opgesteld. Aan de hand van deze norm monitort Geonovum vier maal per jaar de kwaliteit van metadata in het Nationaal georegister.
 • 24 september 2014 |
  Steeds meer dataproviders bieden hun datasets en services aan via een portaal. Het is zelfs zo dat portalen in toenemende mate de énige toegangspoort zijn tot deze gegevens. Het heen en weer sturen van DVD’s heeft haar langste tijd duidelijk gehad. Het digitaal uitwisselen van data vraagt echter wel enige discipline met betrekking tot de beschrijvingen van gegevens: de metadata. En daarmee is het minder goed gesteld, blijkt uit de monitoring op de kwaliteit van metadata in het Nationaal georegister.
 • 29 augustus 2014 |
  Voor internationale geo-standaarden voor metadata, WMS en WFS zijn Nederlandse profielen opgesteld. Deze profielen geven een op Nederland toegesneden verdere invulling aan de standaarden. Ook de Europese richtlijn INSPIRE stelt aanvullende eisen aan de internationale standaarden. Verscheidene data- en serviceproviders hebben zowel met de Nederlandse profielen als met de INSPIRE eisen te maken.
 • 26 september 2013 |
  Na consultatie zijn nieuwe versies van de Nederlandse profielen op ISO 19115 en ISO 19119 beschikbaar gekomen. De nieuwe versies zijn aangepast omdat in de downloadspecificatie van de Europese INSPIRE-richtlijn naast een WFS implementatie ook een Atom feed implementatie mogelijk is. Nu zijn de Nederlandse profielen daarop aangepast. De nieuwe versies bevatten een kleine aanvulling; in de codelijst SV_ServiceType is bij het element protocol is de INSPIRE Atom feed opgenomen. De nieuwe profielen zijn te vinden bij het onderwerp Metadata
 • 5 september 2013 |
  In de downloadspecificatie van INSPIRE is naast een WFS implementatie ook een Atom feed implementatie mogelijk. Daarom stellen wij voor de Nederlandse profielen voor metadata hier op aan te passen. U kunt per e-mail op dit voorstel reageren tot en met 19 september. Opnemen Atom feed in codelijst SV_ServiceType De voorgestelde wijziging houdt in dat er in de codelijst SV_ServiceType bij het element protocol de INSPIRE Atom feed wordt opgenomen.

Pagina's