Metadata

  • Handleiding: Kwaliteitsverbetering metadata
  • Handreiking: Metadata
  • Kwaliteitsbeleid en norm metadata Nationaal georegister
  • Nota: Inhoudelijke wijzigingen Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 versie 1.2 - 1.3
  • Nota: Inhoudelijke wijzigingen Nederlands metadataprofiel op ISO 19119 versie 1.1 - 1.2
  • Rapportage: Kwaliteitsmonitor metadata maart 2016
  • Wergroep: verslag en acties overleg juni 2014