De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven straks met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden digitale omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken opgesteld en uitgewisseld. Dit soort afspraken samen heet een standaard.

Het Programma DSO ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten (STOP) die voor de Omgevingswet wordt verbijzonderd met specifieke toepassingen voor de omgevingsdocumenten (TPOD’s). Een aantal toepassingsprofielen (TPOD’s) voor omgevingsdocumenten (de kerninstrumenten) gaat in februari 2018 in publieke consultatie. Het gaat om versie 0.85.

Als aftrap voor de consultatie, organiseren wij op donderdagmiddag 15 februari 2018,van 13:00-17:00 uur, een informatiesessie over deze profielen. Wij lichten dan de inhoud van de standaarden toe, het gebruik en de (technische) werking ervan. Na deze sessie kunnen de deelnemers en andere belangstellenden hun feedback geven. Begin 2019 verwachten wij versie 1.0 van de standaarden op te kunnen leveren.

Met jullie input kunnen wij verder met de ontwikkeling van deze standaarden, dus we hopen op jullie enthousiaste deelname!

Aanmelden voor de sessie van 15 februari kan tot 9 februari of wanneer het maximum aantal deelnemers (150) is bereikt. De voorlichtingssessie vindt plaats in Utrecht. Aanmelden kan per mail aan Tara Goverts