De Omgevingswet heeft als doel de regels die van toepassing zijn op het ruimtegebruik te vereenvoudigen en samen te voegen. Belangrijk onderdeel daarvan is een centrale ontsluiting van deze regels via een Landelijke Voorziening. Alle gezagen -gemeentelijk, provinciaal, rijk, waterschappen- publiceren hierin de door hun vastgestelde digitale omgevingsdocumenten.

Deze digitalisering voor de Omgevingswet en het daarbij horende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt geïntegreerd in een overheidsbrede context voor ontsluiten van overheidspublicaties, de Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) van overheidsbesluiten. Zie het als een samenvoeging van wetten.nl en ruimtelijkeplannen.nl. En dan wel beide aangepast aan de nieuwe wetgeving. Om het berichtenverkeer tussen bronhouders en landelijke voorziening mogelijk te maken en te zorgen voor interoperabiliteit tussen aangesloten systemen zijn er informatiestandaarden nodig. Matthijs Breebaart en Paul Janssen beschrijven in een artikel voor Geo-Info hoe dit gaat werken.

Download het artikel