Platform API's

Geonovum start met hulp van een aantal overheidspartijen (Forum standaardisatie, Kadaster, Kamer van Koophandel en KING) het Platform API's. Dit platform gaat de Nederlandse overheid helpen bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van API’s voor de ontsluiting van overheidsdata. In werkgroepen verkennen we verschillende aspecten rond het gebruik van API's door de overheid.

  • 4 december 2017 |
    Geonovum is samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster het Kennisplatform APIs gestart. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata.
  • 21 november 2017 |
    Geonovum start met hulp van een aantal overheidspartijen (Forum standaardisatie, Kadaster, Kamer van Koophandel en KING) het Platform API's. Dit platform gaat de Nederlandse overheid helpen bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van API’s voor de ontsluiting van overheidsdata. In werkgroepen verkennen we verschillende aspecten rond het gebruik van API's door de overheid. Eén van die onderwerpen is autorisatie.