In het voorjaar van 2014 is Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. De razendsnelle ontwikkelingen in sensortechnologie maken het mogelijk om meer te meten en delen dan ooit tevoren. Niet alleen officiële meetpunten leveren sensordata. Iedere burger met een smartphone, is een sensor verbonden aan het web. In Making Sense for Society, verkennen we het gebruik en de potentie van sensordata voor de overheid, waaronder smart city concepten. Wij kijken daarbij naar technische vraagstukken als data acquisitie, opslag en fusie, maar stellen ook vragen richting beleid (open sensor data, real time monitoring), governance en privacy.

Open platform

Making Sense for Society is een open platform waar bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen gezamenlijk vragen en knelpunten oppakken en zo zorgen voor innovatie. Het platform organiseert verschillende werk- en inspiratie bijeenkomsten in het land. Vanuit living labs wordt praktijkervaring ingebracht en kunnen experimenten worden opgezet.

Organisatie

Geonovum ondersteunt het netwerk dat actief is in het platform Making Sense for Society. U kunt met vragen terecht bij Hans Nouwens en Yvonne Verdonk. Er is ook een stuurgroep die richting geeft aan de ontwikkelingen en issues oppakt die formeel gemaakt moeten worden. De stuurgroep bestaat uit:

 • Albert Venemans en Tinus Kanters, Gemeente Eindhoven
 • Martijn Peltenburg, Gemeente Den Haag
 • Paul Geurts, Gemeente Nijmegen
 • Peter van Capelleveen, Gemeente Zwolle
 • Erik Tielemans, RIVM
 • John Steenbruggen, Rijkswaterstaat
 • Mirjam van Iterson, TNO
 • Wim Vosselman, CBS
 • Michiel Pellenbarg, Kadaster
 • Rien Bout, Ministerie van IenM
 • Ramon Peeters, Ministerie van EZ/NSO
 • Robert Voute, CGI
 • Erik van der Zee, Geodan

Partners

Het platform Making Sense for Society wordt mogelijk gemaakt door:
Geonovum | gemeente Eindhoven | gemeente Den Haag | gemeente Nijmegen |  gemeente Zwolle | Kadaster | Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Ministerie van Economische Zaken | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Rijkswaterstaat | TNO