Veel gegevens over de leefomgeving zijn dynamisch. Deze gegevens zijn afkomstig van de diverse meetnetten van de overheid, zoals de landelijke meetnetten voor geluid, emissies, (grond)water, straling en meteo. Maar ook van het publiek, oftewel social media data en telecommunicatiedata en bijvoorbeeld apparaten die aan het internet gekoppeld zijn, ook wel bekend als the Internet of Things. Dynamische data wordt iedere minuut gegeneerd en geanalyseerd, en dient snel, in korte cycli, beschikbaar gesteld te worden.

Dynamische data en de geo-informatie infrastructuur

Kenmerkend voor dynamische data zijn:

  • de grote hoeveelheden data;
  • de hoge updatefrequentie, analysesnelheid en vereiste snelle beschikbaarstelling;
  • de grote diversiteit van de data, gestructureerd en ongestructureerd.

​Onze geo-informatie infrastructuur is onvoldoende ingericht voor deze dynamische data. Conventionele instrumenten voor de verwerking van deze grote hoeveelheden data, oftewel ‘big data’, zijn niet toereikend. Maar de noodzaak groeit, bijvoorbeeld omdat de INSPIRE-richtlijn op termijn vereist dat gegevens uit de landelijke publieke meetnetten toegankelijk worden gemaakt. Dat vergt dus aanpassing van onze infrastructuur. Een gemeenschappelijk referentiekader voor dynamische omgevingsinformatie, van de inwinning en datapreparatie tot en met ontsluiting en toepassing, zal ons daarbij helpen. Om dit en meer te onderzoeken, start in april 2014 de pilot Sensor Web & the Internet of Things.

Zie ook