Het standaardisatie orgaan ISO heeft indicatoren vastgesteld die de kwaliteit van stadsvoorzieningen en leefbaarheid van steden in beeld brengen. De indicatoren helpen je om lessen te trekken uit de aanpak van verschillende steden om zo ook zelf tot duurzame ontwikkeling te komen. In 2016 willen Nederlandse kennisorganisaties verkennen wat deze ISO-standaard Nederlandse steden kan bieden. Daarvoor zijn wij op zoek naar steden die willen weten waar ze staan en van elkaars aanpak op het gebied van duurzame ontwikkeling willen leren. En dat met behulp van data die vaak nú al in uw stad aanwezig is.

Standaard en platform voor het in beeld brengen van duurzame ontwikkeling

De ISO37120 standaard bestaat uit een methodiek om stadsvoorzieningen en leefbaarheid in beeld te brengen. De standaard beschrijft voor 17 thema’s welke indicatoren iets over het thema zeggen en hoe je deze indicatoren moet meten. Die indicatoren zijn hulpmiddelen voor politici, onderzoekers, ondernemers, planners en ontwerpers die graag willen weten welke mix van activiteiten goed werkt. Dankzij standaardisatie van de indicatoren èn validatie van de gebruikte gegevens, is de informatie over uw eigen stad te vergelijken met andere steden. Aan de standaard is dan ook een data platform gekoppeld. Daar kan je eigen data vergelijken met die van andere steden. Ook kan je daar eenvoudige data-analyses uitvoeren.

De ISO norm voor duurzame ontwikkeling en leefbaarheid maakt dankbaar gebruik van bestaande definities uit ISO standaarden in de diverse domeinen. Zo kan je data die je nu al verzamelt voor andere processen, hergebruiken in de monitor.

Wij onderzoeken de potentie voor Nederlandse steden

Data zijn de grondstoffen van de stadsindicatoren. Veel data zijn waarschijnlijk al aanwezig binnen uw gemeente. Hoeveel werk is het om aan deze standaard te voldoen? Helpt de standaard steden bij hun streven naar betere prestaties? En helpt zij Nederland als geheel om slimmer en duurzaam te ontwikkelen? Om daar achter te komen, wil Geonovum samen met CBS, Alterra, RIVM, Kadaster, PBL en Gemeente Eindhoven de stadsindicatoren van ISO37120 beproeven in verschillende Nederlandse steden.

Meer weten en meedoen

Heeft u belangstelling om mee te doen in de proef met de ISO standaard voor duurzame ontwikkeling? Dat kan. Via Geonovum kunt u met ondersteuning vanuit de deelnemende kennisorganisaties aan de slag. Wij kijken samen met u welke gegevens al via bestaande kanalen beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen en zorgen voor verbinding met andere steden en hun bevindingen. Zie ook de folder.

Neem voor meer informatie contact op met Hans Nouwens