Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

 • 1 februari 2017 |
  Op 24 januari organiseerde het Platform Making Sense for Society een werksessie om de potentie van een informatiemodel en register voor sensoren te verkennen.
 • 12 december 2016 |
  In de openbare ruimte vind je steeds meer sensoren. Welke informatie is nuttig om vast te leggen van die sensoren? Hoe weten we welke sensor waar hangt, hoe die te benaderen is, van wie die sensor is? Is een register nodig?
 • 15 november 2016 |
  Regeren is vooruitzien. Met dat in gedachten verzocht het GI-Beraad eerder dit jaar aan de ‘Werkgroep Impact Assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ een inschatting te maken van de gevolgen voor het geo-werkveld van deze Europese Verordening, die in 2018 van kracht zal worden.
 • 10 november 2016 |
  Op 1 november organiseerde het Platform Making Sense for Society samen met het Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS) een bijeenkomst over data-ownership en ethiek in Eindhoven. Om onze steden zuiniger om te laten springen met energie, om verkeersopstoppingen te voorkomen of om criminaliteit te bestrijden, maken overheidsdiensten en bedrijven gebruik van moderne technologie. Big data, sensoren, rekenmodellen en algoritmes zijn de olie van de moderne bedrijfsvoering. De mogelijkheden met die olie zijn groot.
 • 7 oktober 2016 |
  Wil je verkeersbewegingen ter land, ter zee of in de lucht volgen? Of juist die van het wild in de natuur? Wil je volgen hoe snel een orkaan een stad nadert? De Moving Features standaard belooft hierbij te kunnen helpen. Het Open Geospatial Consortium beheert de set van Moving Features standaarden en wil daar nu de Moving Features Access Standard aan toevoegen. Deze standaard beschrijft hoe je op een gestandaardiseerde manier locatie, traject en snelheid van bewegende dingen kunt opvragen, evenals de afstand tot een stilstaand of bewegend ander object.

Pagina's