Sensor-data en Smart Cities

In het voorjaar van 2014 is het Platform Making Sense for Society gestart, een Living Lab voor the Internet of Everything. Via dit Platform doen wij kennis op over het inwinnen, opslaan, beschikbaar stellen en verwerken van sensordata en de standaarden die daarbij toepasbaar zijn. Vanuit het Platform formuleren wij ook vragen aan het beleid. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met sensormetingen in de openbare ruimte, open sensor data, governance en privacy.

 • 17 mei 2016 |
  Uw strategie, uw beleid en uw uitvoering zijn erop gericht om de kwaliteit van uw stadsvoorzieningen en leefbaarheid van uw stad zo hoog mogelijk te maken. U koppelt dit reeds aan ambities in termen van ‘smart city’, ‘resilient city’ en ‘sustainable city’. Maar weet u hoe goed uw stad en uw wijken presteren ten opzichte van wijken in andere steden, hoe uw wijken onderling scoren en hoe u kunt zien of een wijkaanpak tot gewenst resultaat leidt? Heeft u alle data hiervoor op orde?
 • 4 mei 2016 |
  Van 23 tot 26 mei vindt het Geospatial World Forum 2016 plaats in het World Trade Center Rotterdam. Tijdens dit event komen meer dan 600 professionals afkomstig uit de hele wereld bij elkaar. Een unieke kans om internationale ontwikkelingen op te snuiven op een steenworp afstand van huis.
 • 24 maart 2016 |
  Het duurt niet lang meer tot de zelfrijdende auto op de Nederlandse wegen rondrijdt. Belangrijk onderdeel van zo’n auto voor ons is natuurlijk het kaartmateriaal dat hij gebruikt om te navigeren. Het ministerie van IenM vroeg ons om een verkenning uit te voeren naar de geo-informatie die de zelfrijdende auto nodig heeft. Kun je dat aan de markt overlaten? Of is het zó belangrijk dat alle auto’s met dezelfde informatie werken dat je je daar als overheid mee moet bemoeien?
 • 19 februari 2016 |
  Van stoplichten tot medische apparatuur: naar verwachting zijn in 2020 zo’n 28 miljard 'dingen' verbonden aan het web. Welke impact heeft het Internet of Things (IoT) op Den Haag? Op 24 maart organiseert gemeente Den Haag een ICT-café met dit thema. Tijdens de eerste internetgolf, in de jaren 90, werden 1 miljard computers met internet verbonden. In het decennia daarop volgde de mobiele golf en werden nog eens 2 miljard apparaten met het internet verbonden. Het Internet of Things wordt gezien als de 3e golf. IoT maakt mogelijk dat:
 • 26 januari 2016 |
  Het is niet altijd helder of je persoonsgegevens die voor een bepaald doel zijn ingewonnen, mag hergebruiken of koppelen voor een ander doel. Wie verschillende datasets aan elkaar wil koppelen die toevallig beiden betrekking hebben op dezelfde plek (straat, wijk, buurt, stad), kan hier al tegenaan lopen.

Pagina's